osobowych

Ochrona danych

Firma STEERN zarządza danymi osobowymi zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO.

Informacje o ochronie i sposobie przetwarzania danych osobowych przez STEERN

Szanowni Państwo.
W związku ze obowiązującymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych przedstawiamy cele i zasady przetwarzania Waszych danych przez:

1. Administrator i dane kontaktowe:

STEERN z siedzibą w Henryka Sienkiewicza 24, 05-230 Kobyłka
e-mail:biuro@steern.eu, tel. + 48 503 123 243

2. Cele przetwarzania danych:

 • prowadzenia współpracy gospodarczej, tj. w szczególności usług poligraficznych,
 • realizacji obowiązków prawnych i skarbowych,
 • organizowania bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do STEERN,
 • zarządzania majątkiem STEERN,
 • prowadzenia działań marketingowych oraz informacyjnych o bieżącej działalności i ofercie.

3. Dane:

Wasze dane pozyskaliśmy w wyniku współpracy, zawartych umów, stron internetowych oraz z naszych wcześniejszych kontaktów (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu informacji o braku zgody na dalsze przetwarzanie. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

4. Komu udostępniamy Twoje dane:

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne nam świadczą, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, biuro księgowe, firmy kurierskie oraz inni podwykonawcy zewnętrzni. STEERN nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające m.in. pracownikom oraz współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, zarządzającym systemem teleinformatycznym oraz świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe – w celu prowadzenia korespondencji) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Państwa uprawnienia:

W związku z przetwarzaniem przez STEERN danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

STEERN

Jesteśmy firmą handlową z ponad 20 letnią tradycją, działalność rozpoczęliśmy w 1999 r. od małej
hurtowni z osprzętem do elektronarzędzi. Przez wiele lat budowaliśmy pozycję profesjonalnego i
silnego dystrybutora produktów marki STEERN.

Zapewniamy szeroki wybór wierteł, narzędzi diamentowych, art. ściernych.

Nasze produkty charakteryzuje wysoka jakość, precyzja i trwałość wykonania.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Henryka Sienkiewicza 24, 05-230 Kobyłka
+ 48 505 029 871
+48 503 123 243
biuro@steern.eu
Call Now Button